De productie

Welkom in de Studiefabriek!

Rode bloedcellenWij produceren natuurlijk niet echt iets tastbaars, maar hard werken zoals in een fabriek dat gebeurt wel bij ons. De “fabriek” biedt studiebegeleiding inclusief bijles aan leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hebben tot doel de leerling te leren plannen en beter te “leren leren”, in een prettige en positieve sfeer. Wij werken aan het verbreden van de kennis, het opbouwen van vertrouwen in het eigen kunnen en het zelfstandig effectief studeren.

Met huiswerkbegeleiding en bijles helpen wij leerlingen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van hun leerproces en het aanleren van een goede werkhouding. Aan de hand van het dagelijkse huiswerk helpen onze tutoren met het creëren van structuur en continuïteit in het leerproces. Het resultaat: een beter rapport en een gelukkiger kind.

Investeren in de toekomst

Door middel van intensieve huiswerkbegeleiding leert de leerling, aan de hand van het huiswerk, zelfstandig werken en studeren. Onder het motto ‘Beter leren leren’, wordt naar behoefte gewerkt aan zelfvertrouwen, motivatie en aan studievaardigheden zoals plannen, samenvatten, woordjes leren, leren voor een toets, concentratie, opzoekvaardigheid, etc. Van de aangereikte leermethodieken en studievaardigheden zal de leerling tijdens latere schooljaren of tijdens de vervolgopleiding profiteren.

Voor wie?

StudieruimteHuiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die magere resultaten halen, voor leerlingen van wie de werkhouding of motivatie verbeterd kan worden en voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsproblematiek. Maar wie het onderste uit de kan wil halen kan natuurlijk ook bij ons terecht.

De leerling werkt in principe vijf middagen per week aan het huiswerk, met uitzondering van sporttraining, muzieklessen etc. Aansluitend aan school komt de leerling naar de Studiefabriek waar hij/zij eerst iets te drinken krijgt. Daarna wordt de planning gemaakt of doorgenomen en gaat de leerling zelfstandig aan de slag. De leerlingen worden door een professionele tutor begeleid, gemotiveerd en gestimuleerd om met de juiste leermethodieken betere resultaten te halen. Daarnaast krijgen de leerlingen vakinhoudelijke ondersteuning (bijles). Wanneer de leerling klaar is met het huiswerk wordt dit door de tutoren gecontroleerd, pakt de leerling de boeken voor de volgende dag en kan hij/zij daarna naar huis. In principe hoeft er dus thuis niets meer aan school gedaan te worden!

Op maat

Voor iedere leerling wordt, aan de hand van het kennismakingsgesprek, een individueel handelingsplan samengesteld. Tijdens dit gesprek nemen wij uitgebreid de tijd om wederzijdse verwachtingen te benoemen en doelen te stellen. Er is veel aandacht voor het contact met ouders en, indien gewenst of nodig, met de school. De dagelijkse leiding van de Studiefabriek heeft middels inlogcodes van de leerlingen inzicht in de diverse leerlingvolgsystemen (bijv. Magister) en kan zo precies zien hoe de leerling er voor staat en welke vakken extra aandacht behoeven. Scholen geven in toenemende mate ook het huiswerk op via dit systeem zodat de “per ongeluk niet ingevulde agenda” straks ook verleden tijd is!

Tutoren

TutorenNauwkeurig geselecteerde studenten met verschillende achtergronden begeleiden en geven bijlessen aan de leerlingen. Ze controleren het gemaakte huiswerk, overhoren de leerling wanneer er voor een toets geleerd is en geven extra uitleg. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het plannen van het huis- en leerwerk zodat de leerling zelfstandig leert werken. Benieuwd wie de tutoren zijn? Neem dan een kijkje in de Studiefabriek.